CERAMAH BERTAJUK "MIDDLE EAST UPRISING!"

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.    Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama FORUM (Forum Penyelarasan
Umat Pulau Pinang), PSI (Persatuan Staf Islam) dan AQSA AS-SYARIF akan mengadakan program ceramah bertajuk
"Middle East Uprising!" yang akan disampaikan oleh Dr. Azzam Tamimi, Institute of Islamic Thought (London).
Butiran program adalah seperti berikut:

                    Tarikh    :    03 Mei 2011 (Selasa)
                    Masa      :    10.00 - 11.30 pagi
                    Tempat  :    Dewan Kuliah A, USM

Sehubungan dengan itu, Pusat Islam ingin memohon jasa baik pihak tuan/puan bagi menghebahkan program tersebut ke seluruh warga Kampus Induk.Kerjasama dari pihak tuan/puan amat diharap dan dihargai, saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih."BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

'Memastikan Kelestaran Hari Esok'

No comments:

Post a Comment